Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


БУЛІНГ -зупинимо разом!

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu?fbclid=IwAR2SC9e7faJNx-ivXHgQNbU4UtqjOk6ZuA69oCls-wNqXZ68F4ciqmy7kyQ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу"


Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу"

Лист МОНУ від 29.12.2018 №1/9-790 "Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу"

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ БУЛІНГУ В УКРАЇНІhttps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini

 

Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу (цькування) та відповідальністьосіб, причетних до боулінгу

 

 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО 447

на 2021/2022 роки

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018 № 2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

Постійно

Завідувач

 

всі працівники

2.

Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань, визначених статтею 54 та практичними психологами та соціальними педагогами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також  п. 7 розділу І наказу Міністрства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

Постійно

Завідувач

 

Вихователь-методист

Вихователі

Практичний психолог

3.

Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу

Постійно

Практичний психолог

4.

Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО № 447, вільного від насильства та булінгу (цькуванню), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу.

Протягом року

Завідувач

 

Вихователь-методист

Вихователі

Практичний психолог

5.

Проводити моніторинг в ЗДО № 447 щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін.

Грудень

 

Травень

Завідувач

 

Практичний психолог

6.

Своєчасно інформувати завідувача закладу про випадок булінга (цькування) або про існування загрози його вчинення

Постійно

Всі працівники

7.

Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

 • принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 • відділ поліції Холодногірського району;
 • місцеву прокуратуру Холодногірського району;
 • міський центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Холодногірського району;
 • Управління освіти Холодногірського району (про направлення листів до вищезазначених установ, служб)

Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби

Завідувач

8.

Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні  профілактичної роботи з даного питання

Постійно

Завідувач

 

Практичний психолог

9.

Здійснювати розгляд заяв від батьків про випадки булінгу (цькування), інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування

У терміни визначені чинним законодавством

Завідувач

 

10.

Ознайомити учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування)

Протягом навчального року

Вихователі

 

Практичний психолог

11.

Проводити ознайомлення батьків здобувачів освіти з нормативною базою стосовно булінгу (цькування)

При прийомі дітей до ЗДО

Завідувач

12.

Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків

Постійно

Вихователі

13.

Сприяти створенню морально-беспечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини

Постійно

Вихователі

14.

Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому

Постійно

Вихователі

 

Практичний психолог

15.

Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку

Протягом навчального року

Практичний психолог

16.

Проведення заходів в рамках акцій:

 1. «Дені без конфліктів»
 2. «Міжнародний день протидії булінгу»

 

 

06.04.2021

04.05.2021

Практичний психолог

17.

Провести консультацію для педагогів на тему: «Сприяння розвитку соціальних навичок у педагогів у запобіганні та протидії булінгу (цькування)

Протягом навчального року

Практичний психолог

18.

Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ЗДО № 447

Протягом навчального року

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

19.

Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей ООС

Постійно

Вихователі

 

 

Практичний психолог

 

Громадський інспектор

 

20.

Здійснювати психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), зокрема:

 • діагностика рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;
 • розробки програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої особи;
 • консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу;
 • розробки профілактичних заходів

Постійно у разі випадку булінгу (цькування)

Практичний психолог

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti

НАКАЗ МОНУ  № 1646 від 28.12.2019 "Деяки питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів  виховного впливу в закладах освіти".docx

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

        Про порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3.Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу  повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Протидія булінгу в ЗДО»

Булінг – це будь-яка агресивна поведінка однієї людини чи групи людей, які не є родичами жертви, що повторюється неодноразово або має очевидні передумови для повторення. Булінг– це залякування, фізичний або психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншого страх і тим самим підпорядкувати його собі. Булінг- це регулярна негативна поведінка одного працівника по відношенню до іншого або до цілої групи його колег,або однієї дитини до іншої. Він включає різні прискіпування через дрібниці, часто зовсім необґрунтовані, негативну оцінку роботи або відмова від будь-якої оцінки, прагнення ізолювати працівника або групи працівників від інших, розпускання брудних чуток. На наш погляд, всі ці визначення у повному обсязі виражають сутність булінгу, а висвітлюють лише деякі його аспекти. Ми прийшли до висновку, що булінгом можна вважати умисне, що не спрямоване на самозахист і не санкціоноване нормативно-правовими актами держави, тривале ( або таке, що повторюється) фізичне або психологічне насильство з боку індивіда або групи, які мають певні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) до індивіда, і що відбувається переважно в організованих колективах з певною особистою метою.
     Булінг (bullying, від анг. Bully– хуліган, забіяка, задира, грубіян) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Визначають булінг як тривалий процес свідомого фізичного і /або психологічного жорстокого ставлення, з боку одної особи або окремої групи до інших.

     Види булінгу: фізичний, вербальний, прихований.

Фізичний булінг проявляється у вигляді таких дій, як удари, підніжки, щипки. Цей вид насильства більш характерний для хлопчиків, які частіше схильні до прояву фізичної агресії.

Вербальний (психологічний): образи, погрози, непристойні епітети соціального, расистського, релігійного характеру або інші принизливі висловлювання щодо жертви.

Прихований булінг не завжди легко розпізнати. Це поширення пліток, брехня або звинувачення, спрямовані на те, щоб зруйнувати або похитнути соціальні зв’язки людини. Цей вид булінгу більш характерний для дівчат. Вважається, що вони оцінюють соціальні взаємини як пріоритетні, тому їх агресія більше спрямована на соціальне ізолювання жертви.

Незважаючи на різноманітність форм булінгу, всі вони мають загальні характерні риси:
– упередженість і агресивність дій, спрямованих проти жертви;
– дисбаланс статусів кривдника і жертви, який може проявлятися у різному соціальному становищі, фізичних, фізіологічних, фінансових можливостях, культурній, релігійній або расовій належності;
– розуміння ймовірності повторення таких ситуацій;
– гостра емоційна реакція жертви на прояви булінгу.

Типи булінгу пов’язані з соціальним статусом жертви: аутсайдерство вихованця у закладі дошкільної освіти проявляється актами насильства або цькування, а також її неприйняттям та ігноруванням.

Умілий провокатор постарається інтерпретувати негативно будь-яку реакцію. Якщо жертва залишиться пасивною, то буде звинувачена в небажанні відповідати. Якщо жертва відповість, то відповідь буде перекривлено і оголошено хамством або брехнею. Таким чином, створюється привід для нового обвинувачення. Наступного разу, під час зустрічі з жертвою, провокатор використовує привід знову, і жертва опиняється у пастці. Отже, механізмом втягування є провокація, особливо, якщо йдеться про фізичну форму цькування і вербальних переслідувань. Цей прийом може використовуватись і для обґрунтування ізоляції людини.

Ініціаторами цькування також можуть бути такі діти, які:

– мріють бути лідерами у групі;
– бажають перебувати у центрі уваги;
– впевнені у своїй перевазі над жертвою;
– не визнають компромісів;
– агресивні, які самостверджується у цькуванні жертви;

– мають слабкий рівень самоконтролю.

 «Спільники» булерів найчастіше такі діти, які:

– бояться бути на місці жертви;

– цінують свої відносини з лідером;

– не вміють співпереживати і співчувати іншим;
– не мають власної ініціативи;
– сприймають цькування як розвагу;
– мають жорстоких батьків;
– виховуються у неблагополучних сім’ях й відчули насильство від старших членів родини.

Необхідно підкреслити, що будь-яка дитина може стати об’єктом для насильницьких дій.
Також жертвами булінгу можуть стати діти, які:
– вірять, що заслуговують ролі жертви, і пасивно очікують насильства від переслідувачів;
– страждають від самотності;

– походять із соціально-неблагополучних сімей;
– зазнають фізичного насильства вдома;
– страждають від комплексу неповноцінності;
– не вірять, що педагоги їх захистять;
– не вважають себе значущою частиною свого колективу;

Діяльність щодо запобігання булінгу. Принципи організації роботи у закладі дошкільної освіти.

Психолого-педагогічна діяльність, спрямована на профілактику і подолання булінгу. Системності– робота організовується з урахуванням інтересів вихованців та залученням усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогів, вихованців.

Технології, правила, процедури і прийоми роботи з зупинення булінгу у навчальному закладі.
Перший етап протидії насиллю у навчальному закладі – організація ефективної роботивихователя, щодо запобігання булінгу.
Другий етап– здійснення заходів, спрямованих безпосередньо проти булінга. Ці заходи реалізуються лише після успішного налагодження стосунків між вихователями та вихованцями.

Отже, робота з подоланню булінгу складається з:
 профілактичної роботи з вихованцями;
 роботи з батьками;
 надання спеціальної допомоги учасникам булінгу.
     Однією з можливих форм роботи, що спрямована на профілактику насильства у навчальному закладі, може бути арт-терапія: вивчення літературних творів, ілюстрація, інсценування. Моделювання альтернативного варіанту розвитку подій.

Арт-терапевтичні методи запобігання булінгу.

     Для профілактики булінгу можна використовувати літературні твори, де висвітлюються проблеми цькування або споріднені з ними. У процесі обговорення прочитаного серед вихованців виникає співпереживання і розуміння почуттів героїв. Для кожної вікової групи можна підібрати книжки, під час обговорення яких, вони зможуть ідентифікувати себе з героями, котрі відчувають страждання. В літературі на цю тему, часто є персонажі, які, незважаючи на небезпеку, що загрожує їм, відновлюють порядок і справедливість. Такий персонаж стає поруч з тим, кому погано, і разом вони протистоять несправедливості.