Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Антикорупційна діяльність

Антикорупційне законодавство України

https://tax.gov.ua/diyalnist-/zapobigannya-proyavam-korupts/antikoruptsiyne-zakonodavstvo-ukraini/

 

В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія для прийому голосових повідомлень.     

(057) 725 80 05

Електронна скринька для повідомлень про корупцію: [email protected]

Заходи

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією, іншим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» у ЗДО № 447 на 2021/2022 навчальний рік.

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1

Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради» (далі – ЗДО), серед посадових осіб з питань дотримання Законів України «Про  запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів антикорупційного спрямування.

Протягом року

 

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

2.

Використання комунального майна  виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я.

Протягом навчального року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО

3.

Дотримання обмеження щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб (заборона отрнимання подарунка, якщо його вартість більше 1 прожиткового мінімуму).

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

4.

У життя заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

5.

Повідомлення про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

 

6.

Не вчинення дій та не приймання рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

7.

Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупці

8.

Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осоредків або окремих політиків.

Протягом 2021/2022 навчального року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупці

9.

Дотримання принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупці

10.

Не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупці

11.

Ознайомлення працівників закладу з порядком розгляду повідомлень, які надходять до Управління освіти.

Постійно

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

12.

Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

13.

Своєчасне надання суб’єктам звернень достовірної та у повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до норм законів.

Постійно

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

14.

Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2021/2022 навчальному році.

Червень-Липень

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

15.

Розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі освіти на 2021/2022 навчальний рік

Червень-Серпень

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО; Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

16.

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Протягом року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО

17.

Забезпечувати у межах повноважень виконання вимог Закону України «Про  запобігання корупції» щодо своєчасного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік працівників ЗДО, які підлягають декларуванню.

До 01.04.2022

 

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

18.

Надавати методичну та консультативну допомогу працівникам ЗДО щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

До 01.04.2021

 

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

19.

Провести організаційну та роз’яснювальну роботу щодо надання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків  та матеріально-відповідальних осіб.

До 01.03.2022

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

20.

Здійснювати методичне керівництво проведенням заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції, координування роботи, аналіз та узагальнення інформації стосовно виконання Законів України із зазначених питань посадовими особами ЗДО.

Протягом року

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

21.

Забезпечувати подання інформації начальнику управлінні про випадки виявлення фактів порушень посадовими особами законодавства про запобігання та протидію корупції.

У разі виявлення порушення

Сідаченко О.М.

завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

22.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» організувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством.

У разі виявлення порушення

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

23.

Надавати суб’єктам звернення до ЗДО своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

Протягом року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

24.

Здійснювати на апаратних нарадах ЗДО розгляд стану виконання законодавства про запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Згідно

з планом роботи

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО

25.

Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними посадовими особами з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки

Протягом року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

26.

Проводити роз’яснювальну роботу з новопризначеними працівниками ЗДО з питань запобігання та протидії проявам корупції.

Протягом року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

27.

Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян  та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Протягом року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

28.

Забезпечувати подання інформації начальнику управління про випадки виявлення фактів порушень посадовими особами законодавства про запобігання та протидію корупції

У разі виявлення порушення

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

29.

Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

До 15 січня 2022 року

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

30.

Проводити бесіди з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь.

Раз на півріччя

Сідаченко О.М. завідувач ЗДО;

Ульянченко О.О., уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

31.

Забезпечити підготовку проекту Плану щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в ЗДО на 2021 рік.

До 31 грудня  2021 року

Ульянченко О.О. уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції