Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Інклюзивна освіта

 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО.
«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Наказ Міністерства освіти і науки України 01 квітня 2019 року N 423 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 р. за N 403/33374 "Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти"

Реформа освіти в Україні покликала до життя й реформи в спеціальній освіті дітей з особливими потребами. У нашому суспільстві є різні категорії маленьких громадян, певна частина яких мають проблеми, пов’язані зі здоров’ям і розвитком. І, нажаль, на сьогодні кількість дітей, які потребують корекційно-реабілітаційної роботи, соціальної адаптації зростає.

Конституція України, Закон України «Про освіту» гарантують усім дітям право на освіту, отже і можливість реалізувати це право в усіх державних навчальних закладах належно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, стану здоров’я, місця проживання та інших чинників.

Діти з особливими потребами мають право задовольняти свої потреби так само, як і всі інші члени суспільства

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

Діти вчаться співробітництву.

Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

Педагоги краще розуміють індивідуальні особливості дитини.

Педагоги оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Дитина з особливостями психофізичного розвитку не повинна займати особливого становища в закладі, вона має почуватися природно, досягти самостійності, наскільки це можливо. Дуже важливо в інклюзивній групі створити таку атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги між дітьми, щоб забезпечити дитині з особливостями психофізичного розвитку можливість самоствердитися, подолати неадекватні установки та стереотипи, набути певних навичок соціальної поведінки.

Результативність освітньої, корекційно-реабілітаційної і лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному класі (групі) значною мірою залежить від координованості впливів усіх членів команди (керівника закладу, педагогів, лікарів, психолога, дефектолога, реабілітолога, батьків) на дітей з особливостями психофізичного розвитку, комплексного підходу до планування і реалізації корекційно-розвивальних заходів. Важливо заохочувати організацію неформальних груп підтримки серед вихованців закладу, педагогів та батьків з метою створення простору для соціальної реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку

Перший етап залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загально-освтінього простору здійснюється у закладі дошкільної освіти.Головним завданням освітнього процесу в реабілітаційних та інклюзивних групах є особистісний розвиток, активізація внутрішнього потенціалу дітей, залучення їх до співтворчості з педагогами та ровесниками. Розвиток дитини як суб’єкта освітньої діяльності (активної, ініціативної, відповідальної).

Метою організації роботи в інклюзивних та реабілітаційних групах є:

1. Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до дошкільної освіти.

2. Виконання індивідуальної фізкультурно-оздоровчої програми з даною категорією дітей.

3. Сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами психофізичного розвитку, введення їх у колектив однолітків.

4. Оволодіння дітьми необхідними навичками спілкування з однолітками та дорослими.

5. Допомога родинам у виконанні індивідуальних оздоровчих програм.

6. Сприяння пізнавальному та особистісному розвитку, готовності до взаємодії з навколишнім світом. Створення умов для виконання певних дидактичних завдань.Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку не повинно обмежуватись організацією освітнього процесу в закладі. Важливо, щоб дитина могла і вдома здобувати і водночас вдосконалення власні знання. Тому батьки повинні ознайомитись з програмою навчання своєї дитини, знати, яка мета окремих елементів даної програми, її загальний напрямок і принципи. Мова не йде про те, щоб батьки брали на себе роль вихователя, заміняли або виручили його. Однак варто аби вихователі і батьки однаково ставилися до бажань дитини, допомагали їй почуватися безпечно. Співпраця вихователя з батьками збільшує шанси на те, щоб дитина краще користувалася вміннями і навичками, способами діяльності, якими оволоділа в ЗДО.

Діти-інваліди, залучені до звичайного життя, стають повноцінними членами суспільства і часто не лише потребують підтримки громади, а й, навпаки роблять свій внесок у загальну справу.Суспільство багато втрачає якщо певна його частина не залучена до активного і продуктивного життя. Діти, які граються і навчаються у групах залучення, стають компетентними, незалежними, працьовитими людьми, завжди готовими прийти на допомогу іншим.

Також потрібна систематична співпраця людей, які забезпечують виконання програми. Цьому сприяють регулярні зустрічі батьків, вихователів, логопеда, музичного керівника, психолога, інструктора з фізкультури, реабілітолога — всіх реалізаторів програми.Процес залучення надає дітям та їх сім’ям широкі можливості для вибору, сприяє повному розкриттю дитячого потенціалу, навчає розуміти і поважати людську індивідуальність. Саме в такому довкіллі, де вся увага сконцентрована на діяльність дітей, де поважають і задовольняють індивідуальні потреби, можуть ефективно навчатися і здорові діти, і діти з різними вадами і специфічними потребами.

 

 

Нормативно-правова база з питань інклюзивного навчання

 

 

Закони України

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 року №1324-VII)

 Укази

-     Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період  до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013)

-    Указ Президента України №501 від 25.08. 2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

 Постанови

-     Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 ''Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах''

-     Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 ''Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр''

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 «Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

-     Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

-    Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.     №346 і від 14 червня 2000 р. № 963» (введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників)

-    Постанова Кабінету Міністрів України  від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Акти

-    Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від від 1 серпня 2012 р. №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

-      Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 3 грудня 2009 р. N1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період  до 2012 року»

-      Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 15 серпня 2011 р. N872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази

-     Наказ МОН України від 21.07.2017 №1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

-     Наказ МОН України від 06.06.2016 №624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

-      Наказ МОН № 8 від 12.01.16 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

-     Наказ МОН України від 31.12 2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

-    Наказ МОН України від12.02. 2015 №134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

-     Наказ МОН Українивід06.02.2015 № 104/52 «Про затвердженняПорядку комплектуванняінклюзивнихгрупу дошкільнихнавчальнихзакладах» зареєстрованов МіністерствіюстиціїУкраїни26 лютого 2015 року за № 224/26669

-     Наказ МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

-     Наказ Міністерства№ 828 від15.07.2014 "Про внесеннязміну додатки1-13 до наказу Міністерстваосвітиінауки Українивід28.01.2014 № 80»

-     Наказ Міністерства №701 від 11.06.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 № 504»

-     Спільний наказ  МОН України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічнихконсультацій»

-     Наказ МОН України № 80 від 28.01.14 року «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

-     Наказ МОН України № 1034 від 23.07.2013 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

-     Наказ МОН України № 680 від 04.06.2013 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічнихконсультацій»

-     Наказ МОН України № 1034 від 23.07.2013 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

-    Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

-    Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»

-     Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр»

-     Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.07.2011 р. №765 «Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатнихзакладів на період до 2012 року»

-      Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 р. № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічніконсультації»

-     Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

-     Наказ МОН  України 06.12.2010 N 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів

-    Наказ МОН України від в 01.10.2010 № 912  «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Листи

-     Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

-     Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16 “Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням змін”

Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному роц»

   - Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

-    Лист Міністерства № 416 від 18.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2014/2015 навчальному році»

-   Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

-    Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

-     Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 №1/9-413»

-    Лист Міністерства від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»  

-    Лист Міністерства від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016  навчальному році

 -   Лист Міністерства від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчання»

-    Лист Міністерства від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

-   Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012  №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

-    Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  18.05.12 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

-    Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»

-     Лист Міністерства № 1/9-491 від 13.07.10 «Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом»

-    Лист Міністерства № 1/9-684 від 05.10.09 «Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету “Українськажестова мова»