Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Результати моніторингових досліджень

Організація та результативність освітнього процесу

У 2019/2020 навчальному році зміст освітнього процесу визначається такими нормативними документами:

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол № 5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;
Освітня програма: для дітей від двох до семи років «Дитина» Наук. кер. проекту - Огнев’юкВ.О., авт. колектив: БєлєнькаГ.В., БогінічО.Л., Богданець-БілоскаленкоН.І. та ін.
Освітні програми відображають запити практиків, складена з урахуванням кращих, на сьогодні, теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними лініями розвитку та ставить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.

На виконання наказу КЗ «ДНЗ № 447» від 09.10.2020 № 36 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в закладі» з метою створення ефективної системи управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі, комплексної оцінки якості освіти в 2020/2021 навчальному році, в закладі дошкільної освіти проведено освітній моніторинг рівня знань та досягнень дітей.

Результати моніторингових досліджень вихованців закладу освіти за І півріччя (жовтень) 2020/2021 н.р. за освітніми лініями:

Зведена таблиця рівня розвитку дітей дошкільного віку ЗДО № 447 відповідно до змісту освітніх ліній БКДО

I півріччя 2020/2021 навчальний рік

 

Рівні розвитку дітей Освітні лінії БКДО
«Особистість дитини» «Дитина у соціумі» «Дитина у природному довкіллі» «Дитина у світі культури» «Гра дитини» «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» «Мовлення дитини»
В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н В Д С Н
Високий (кількість дітей) 62       74       81       62       77       83       62      
Достатній (кількість дітей)   108       129       101       103       95       112       101    
Середній (кількість дітей)     69       37       58       75       68       45       75  
Низький (кількість дітей)       1       -       -       -       -       -       2
Коефіцієнт: 0,88 0,89 0,83 0,81 0,84 0,82 0,80
Загальний коефіцієнт: 0,83