Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!

Бібліотека

Корисна література для батьків:
 1. Августова Р.Т. Говори! Ты это можешь: Книга для родителей. —— М.: ООО «Издательство «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. -297[7] с.
 2. Герцов А. Понимать своего ребенка. - Питер, 2009. - 190 с.
 3.  Гатанова Н. В., Тунина Е. Г. Развиваю мелкую моторику — СПб.: Издательство «Питер», 2000. —— 144 с: ил.
 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?
 5. Ю. Б. Гиппенрейтер. "Продолжаем общаться с ребенком. Так?"
 6. В. Г. Дмитриева.
  Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 месяцев до 6 лет.
 7. Сделать счастливыми наших детей. Дошкольники 3-6 лет.
 8. Адель Фабер, Элейн Мазлиш.
  Как говорить с детьми, чтобы они учились.
 9. Адель Фабер, Элейн Мазлиш.
  Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно.
 10. Роберт Дж. Маккензи.
  Упрямый ребенок. Как установить границы дозволенного?
 11. Джоан Ледлофф "Как воспитать ребенка счастливым"
Література для педагогів: 
1. Аванесова В.Н. Обучение самых маленьких в детском саду. Статья: Воспитание детей раннего возраста. -- М., 1968.
2. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. Кн. для воспитателя детского сада.——2-е изд., дораб. — М: Просвещение, 1991 — 160 с: ил.
3. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для пятилетних детей). —— М.: Знание, 1984. — 80 с.
4. Фесюкова Л.Б. Учусь керувати собою. Комплексні заняття для дітей 4 - 7 років. - Харків: 2008. - 206 с.

5. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів автори та укл. К. Крутій, Н. Маковецька. – 3-тє вид., виправ. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. – 220 с. : іл. – Бібліогр. : с. 218.

6. Педагогічна технологія пропедевтики добукварного періоду навчання грамоти дітей середнього дошкільного віку. Крутій К.Л., Глєбова Г.І., Бондаренко Т.П. – Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. – 320 с.

7. Технологія формування полікультурної особистості (конспекти занять з українського народознавства з дітьми старшого дошкільного віку) К.Л. Крутій, Н.І. Котій. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 220 с.

8. Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку. Крутій К.Л., Кулинич О.П., Погрібняк Н.В. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2009. – 164 с.