Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!Оздоровлення

Основні напрямки  оздоровчої роботи в ЗДО № 447

 

          

       Одна з головних завдань роботи ЗДО №447 є збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, активізація роботи у фізкультурно-оздоровчому напряму,поліпшення якості освітнього процесу з дітьми з питань фізичного розвитку, пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я.

         У ЗДО є музично-спортивна зала, яка оснащена стаціонарним  фізкультурним обладнанням а також фізкультурно-ігровим інвентарем (м’ячі, палиці, обручі, скакалки, кеглі тощо)

      Фізкультурно-оздоровча робота  проводиться у закладі систематично  з педагогами, дітьми різних вікових категорій, батьками вихованців, використовуються  різноманітні форми організації дитячої життєдіяльності фізкультурно-оздоровчого, валеологічного, художньо-естетичного спрямування з активним використанням рухів і музики у фізичних вправах, рухливих іграх, естафетах.

    У своєї роботі педагоги керуються нормативно - правовими документами з фізичного виховання та оздоровлення дітей; «Положення про ЗДО», «Про організацію дітей в ЗДО у літній період», «Базовий компонент дошкільної освіти», «Про організацію роботи в ЗДО у літній період», державними програмами щодо розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку : Освітня програма для дітей від двох до семі років «Дитина». Під час проведення гімнастики після денного сну вихователі використовують комплекси «Гімнастики пробудження» М.М.Єфименко (авторська програма «Театр фізичного виховання»)

     Науково-методичне забезпечення роботи Школи сприяння здоров’ я здійснює методична служба дошкільного закладу. Головне її завдання = формування фізичного, психічного, соціального здоров’я дітей, організація освітньо-виховного процесу в ЗДО у світі державних стандартів та надання компетентної професійної допомоги педагогам

      У ЗДО складена чітка спільна робота вихователів, музичних керівників, медичного персоналу, практичного психолога, батьків у напрямку формування   у садку та в родині здорового способу життя. В кабінеті практичного психолога є необхідний матеріал щодо формування психічного здоров’я дітей (література, консультації для батьків, діагностичні картки, ігровий матеріал) .

     Медичні працівники приділяють багато уваги всебічному розвитку дітей: ведуться листи здоров’я, системні огляди дітей, проводиться хронометраж фізкультурних занять, загартовуючи заходи, контроль виконання режиму дня

ЗДО № 447 входить до обласної мережі  шкіл сприяння здоров’я

Школа сприяння здоров’я  навчає педагогів, батьків, дітей здоровому способу життя, формує життєву компетентність. Колектив закладу дошкільної освіти буде й в майбутньому працювати над вдосконаленням роботи у цьому напрямку.